Descargar ponencies

Jornada dia 25

‘Com començar a exportar amb bon peu’, a càrrec d’Adam Papasseit cap del programa d’inici a l’exportació d’ ACC1Ó.
[Descargar arxiu .pdf]

‘Internacionalització. El nostre mercat és el món’, a càrrec de Marc Borrell expert en comerç internacional i propietari de Borsub Internacional.
[Descargar arxiu .pdf]

Jornada dia 26

‘Cooperació Pública – Privada una oportunitat pel Territori’, a càrrec de Mateo Hernando, subdirector general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya.
[Descargar arxiu .pdf]

‘Introducció Cooperació Pública – Privada una oportunitat pel Territori’, a càrrec d’Oriol Ferré, director del projecte Montsià Actiu.
[Descargar arxiu .pdf]

‘Col·laboració Pública – Privada per un model de desenvolupament turístic sostenible’, a càrrec de Turina Serra, gerent d’Associació Turisme de la Garrotxa.
[Descargar arxiu .pdf]

‘La Cooperació Pública – Privada en processos de desenvolupamemt local’, a càrrec de Jordi Paris, director de Concactiva i gerent del Consorci de desenvolupament de l’Alt camp, Anoia i Conca de Barberà (CD52).
[Descargar arxiu .pdf]